Етапът с продуктите за автомобили и мотоциклети

Когато се изграждаш като проектант и разработчик на продукти, трябва да трупаш умения, опит и рутина в различни сфери. Занаятчийската база за продуктовия дизайнер и разработчик е изключително полезна – дава много различен подход и увереност в изграждането на един продукт, независимо от неговата функция, приложение и пазарна ниша. Разработката на продукти за автомобили и мотоциклети, беше много специфичен етап от развитието ми, от който съм взел само и единствено ползите. В тази сфера оставих след себе си различни типове продукти, няколко по-сериозни проекта, изграден стил на работа и отношение към процеса и клиента. Имаше изключително градивни разработки, които впоследствие се оказаха печеливши и за крайния клиент – придобивайки допълнителна стойност, след осъществяване на продажба на съответния проект и съпътстващ продукт. Всички онези проекти, които съм изминал от скица до готово изделие, са били полезни за израстването ми – изработка на краен продукт, организиране на процес и преминаване през разнообразни етапи и производствени методи. Разбира се, че е имало и противоречиви моменти, но те са били част от пътя и изграждането ми като професионалист, по който минава всеки един човек занимаващ се с продукти.

Обикновено продуктите за автомобили и мотоциклети се обособяват в дефиницията “поръчковите продукти”. Заради подхода и спецификата си, те винаги се различат със своето естество, проблеми за решаване и приложение. Това ги прави широко понятие и много трудно може да се вкарат в някакви рамки, конкретна област, или профилиран тип продукт. Изделия, които се монтират по индивидуален начин, съставени са често от различни части или са оформени в по-сложни комплекти – модули. Освен постигането на конкретните цели, между основния обект, върху който са монтирани – автомобил или мотоциклет – и конкретния продукт, трябва да има логична връзка. Необходимо е да има балансирана комбинация – адекватна визия и функционалност, но задоволявайки конкретните потребности на клиента. Често изделията са разположени в непосредствена близост; притежават несиметрични структури, характерна форма и съотношение между обеми и линии. Това ги прави твърде специфични по време на формообразуващите процеси. Спазването на технологичните изисквания до достигане на изработката на крайния продукт са също от съществена важност. Сложността на структурата, съобразяването с характеристиките на всеки един детайл, както и оразмеряването и логичното мащабиране, прави подобен тип продукти огромно предизвикателство.

Потребността от изработката на такива продукти е породена обикновено от желанието за модифициране, олекотяване със състезателен елемент или конкретен редизайн на базовата визия на автомобила или мотоциклета. Подобни продукти се превръщат веднага в „поръчкови”, а това автоматично увеличава крайната им цена. Този тип услуги за изработка на продукти, трябва да се предлага от хора с определени способности, подход и практически умения. Всичко в тези проекти, трябва да е умерено, с индивидуалност и усещане към всеки детайл от цялостната структура на обекта – автомобил или мотоциклет. Изгражда се определена комуникация и отношение между двете страни – изпълнител и клиент. Ограниченият брой изработени изделия – така наречният тип “лимитиран продукт”- и технологичните срокове за изработката им, неминуемо стават определящи фактори за високите стойности на този тип продукти. В тази връзка – колкото по-малко количество продукти се произвеждат, толкова повече стойността на този процес нараства, както и цената на крайното изделие. Ако се търси ниска стойност на услугата, свързана с изработката на този тип продукти, е трудно да бъде постигнат онзи краен резултат, който се очаква от клиента. Това не са празни думи и самоцелни твърдения, с цел излишно оскъпяване на тази креативна услуга, а реалност, която има своята рационална обосновка и доказателства. Това не е било и никога няма да бъде достъпен и масов тип услуга – с висока добавена стойност – за всеки клиент, а е насочена към определена потребителска група. Това е принцип, който може да бъде защитен с много аргументи, но основният е думата “поръчков”. Производствен процес, който надминава в пъти цената на базовия заводски детайл върху автомобила или мотоциклета, който се произвежда масово и предлага на пазара. Самият процес не би бил оправдан чисто времево и технологично, както и използваните умения в него – ако крайната му цена не надвишава пазарната стойност няколко пъти, на оригиналните базови изделия върху автомобила или мотоциклета.

Производствената технология стартира с оформяне на основни модели, продължава с отливане на матрици и завършва с изработка на финален продукт. Използвал съм конкретен подход при изграждането на основните модели, върху които са се изработвали матриците. Основно за тези модели съм адаптирал специфичен моделен материал, характерен за студиата за автомобилен, индустриален и продуктов дизайн – индустриална дизайнерска глина. В някои разработки се е налагало да адаптирам като база за основния модел, различни типове материали: полиуретанови структури, стандартни пластмаси, помощни елементи от дърво и метал, импрегнационни материали, лепила и консумативи за довършителни процедури. За изработката на матрицата, както и за крайния продукт, съм използвал конкретна комбинация от композитни материали – стъкломат, стъклоплат, полиестерна смола и гелкот. Преди монтажа върху автомобила или мотоциклета, се изпълняват процеси по обрязване на излишъци, шлайфане и прецизиране на изделието. Обикновено финалните доработки са изключително прецизни, с оглед на монтажа на продукта – фиксиране и напасване във функционалните зони и адаптиране към технологичните захвати. Това е трудоемък занаят, който изисква търпение, дисциплина и фокус. В занаятчията се създава усещане за детайлност и отношение към крайния продукт. Проектите винаги са били разнообразни – независимо дали става дума за визуална доработка, аеродинамично изделие, функционален детайл или конструктивна част, които са разположени върху екстериора на автомобила или мотоциклета, или в интериора на автомобила. Обикновено това са продукти от композитни материали, но макар и много рядко намират приложение и различни типове пластмаси – ABS, поликарбонат, вералит и плексиглас. Напоследък навлязоха и изделия, които се изработват на 3D принтери, и за в бъдеще ще бъдат неделима част от поръчковите продукти за автомобили и мотоциклети. Основните материали, които се използват за този тип поръчкови продукти са от композитната индустрия: различни типове смоли и гелкоти, разнообразни оребряващи материали – стъкломати, стъклотъкани, въглеродни влакна и хибридни материали. Независимо дали става дума за единично, лимитирано или дребносерийно производство на продуктите, това продължават да бъдат основните и най-използвани материали в тази сфера. Удачното им съчетание, правилната подготовка и експлоатация на конкретната композитна технология (ръчно формоване, вакуумна инфузия или “бегинг” технология), дава изключително добри резултати като механични и визуални характеристики в крайните продукти. Спазването на производствената технология и постигането на механична устойчивост при експлоатацията на изделиятата, трябва да бъдат сред основните приоритети, когато се използват такъв тип материали.

През годините ми се е налагало да изпълнявам разнообразни индивидуални поръчки на клиенти, независимо дали става дума за автомобилен или за мотоциклет продукт. Винаги е имало конкретни изисквания, приложение, функционалност или стилови предпочитания. Широкият диапазон и асортимент от типове изделия, както и целите в конкретния проект, никога не са имали ограничения – цялостен редизайн, стайлингови доработки, функционални или конструктивни части, допълващи изделия и др. Продуктите, които съм проектирал и изработвал са в изключително широк диапазон: комплекти от детайли за рали автомобили; дифузьори за задни брони; раздувки на предни и задни автомобилни калници; предни брони; автомобилни прагове; въздухозаборници за предни автомобилни капаци; въздухозаборници за автомобилни тавани, с вътрешни части за вкарване на свеж въздух; добавки на предни брони, с цел охлаждане на спирачните дискове; олекотяване на странични врати; централни конзоли за автомобилни табла; лип спойлери за багажници; редица други конструктивни и функционални детайли в автомобилни екстериор и интериор; коруби за мотоциклетни шлемове; детайли за мотоциклети – предпазни капаци, детайли за пистови мотоциклети и скутери и др.

Винаги в процеса има доработки, корекции и непредвидени ситуации. Затова начинът на решаването на възникналите проблеми е от значение. Гъвкавият и оптимален подход в такива ситуации е важен, особено в напреднала фаза на изработката на поръчковия продукт. Важен е крайният резултат – качеството на финалния продукт и оправданите очаквания на клиента. В тази сфера се изисква последователност в действията, затова непрекъснатата обратната връзка с клиента е много важна – по време на целия процес, както и при всяко завършване на конкретен етап от изработката на изделието. През годините придобих безценен опит от ръчно изработваните поръчкови продукти, с които надградих полезна основа занапред – в проектирането и разработката на различни типове продукти и продуктови иновации. Във всеки един поръчков продукт съм оставил своя стил, подход и начин на работа, както и покриване на конкретните изисквания от страна клиента. Тогава за мен беше важно да направя качествено изделие по определени правила и методи, създавайки си навици с проектиране, разработка и изпълнение. Не бяха просто самоцелни движения и умишлен стремеж към „вземането на парите на клиента“, а създаване на стойност, отношение към крайния продукта, градене на репутация, подход към процеса, както и приятна комуникация и удовлетвореност в двете страни – в мен, като изпълнител на продукта, и в клиента, като получател на крайния продукт.

Проекти, в които съм бил проектант, разработчик и изпълнител на поръчковите продукти – в областта на автомобилите и мотоциклетите:

Продукти за автомобили и мотоциклети – https://solo-form.com/project/produkti-za-avtomobili-i-mototsikleti/

Автомобилни продукти – продуктови скици – https://solo-form.com/project/avtomobilni-produkti-produktovi-skitsi/

VW Polo S2000 – рали автомобил – https://solo-form.com/project/vw-polo-s2000-rali-avtomobil/

Mazda MX-5 – оптичен тунинг – https://solo-form.com/project/mazda-mx-5-optichen-tuning/

Шлем за мотоциклет – „Хищникът“ – https://solo-form.com/project/shlem-za-mototsiklet-hishtnikat/

Аеродинамичен панел за ремарке – https://solo-form.com/project/aerodinamichen-panel-za-remarke/