Формата следва функцията

Заобикалящата ни среда е изпълнена с разнообразни пособия, предмети и машини, с различна функционалност, ергономия и информация. Всичко, което е около нас и използваме в ежедневието си, на работа и в свободното си време е задача на продуктовия дизайн. Независимо дали става дума за продукти: в бита; за забавление и хоби; индустриални машини; хардуерни и технологични продукти; превозни средства; медицински пособия и т.н. Той се бори с „визуалното замърсяване”, решава проблеми, създава потенциал и добавя стойност – един непрекъснат и креативен процес за създаване на продукт. Продуктите освен физиологично, ни въздействат и психологически – върху възприятията на човешкия мозък, сетивата и усещанията в заобикалящата ни среда. Продуктовият дизайн е изграден от различни характеристики: функционалност, експлоатация, ергономия, инженерни характеристики, стилистика, форма, цвят, технология, материали, производство, себестойност, маркетинг, икономически показатели, психологически възприятия на продукта и т.н. Основно правило в продуктовия дизайн е: “Формата следва функцията”. Двете са взаимно свързани и изграждат философията на функционалния дизайн. Идеята за добрия и стойностен дизайн е функционалността му, без нея той е самоцелен. Това го прави реален за пазара, приложим, иновативен и полезен за хората, независимо от неговото предназначение.

Дизайнът е икономическо, културно и социално явление, което променя живота, решава проблеми и определя посоки на развитие за десетилетия напред. Променя хората, променя тяхното възприятие за заобикалящия ги свят, тяхното мисленето и съществуването им в средата, в която живеят – ежедневие, бит, работа и свободно време. Един образ, който обединява в синергия всичко иновативно и напредничаво в науката, изкуството, икономиката, маркетинга, технологиите, материалите и производството. Индустриите са се изградили в сегашния си вид, благодарение на това явление, едно от най-значимите в човешката история. Дизайнът обхваща минало, настояще и бъдеще, в един изключителен образ от тенденции и течения. Винаги позволява гъвкава промяна, решава проблеми, може да се експериментира с трансфер на знания от различни области и не ограничава в определена посока и сфера. Той дава възможност на дизайнера да покаже дали е способен да даде живот на идеите, разработвайки продукт и поемайки естествената посока на развитието и реализацията му.

От |2020-01-10T09:06:07+00:00 25 август, 2019|Архивни статии|

Оставете коментар