Хардуерни продукти

В електрониката подобни продукти решават проблеми с ергономията, управлението и достъпа до функциите на съответния обект. Това са изделия, които се комбинират с оборудване и компоненти, с видим излаз върху външната структура, чрез панели, корпуси и органи за управление. Този тип продукти е необходимо да покриват конкретни характеристики, с оглед на тяхното предназначение – функция, ергономия, експлоатация, ремонтопригодност, разположението на компонентите и оборудването, сглобяване, монтаж и демонтаж.

Подобни проекти се е налагало да разработвам, под една или друга форма през годините, с цел решаване на реални проблеми и създаване на възможности за развитие в съответния проект. В процеса се е налагало освен проектирането, да организирам и директно да изработвам съответни изделия и детайли. Основните проекти са били за функционални панели и хардуерни корпуси. Винаги е трябвало да се съобразявам с устройството и разположените в него компоненти и оборудване, често с оглед на тяхната подредба и монтаж. В същото време да се постигне достъпна себестойност за изработка на определен брой изделия във времето – единично или дребносерийно производство. Изделия, които иначе се произвеждат със скъпа инструментална екипировка, изискваща капацитет и количества продукция непосилни в начална фаза на проект. Разработката е преминавала с обсъждане и консултации, през всички етапи на опитни модели и прототипи, преди да се достигне до краен продукт. Във всяко изделия съм се стремил производствената технологията да се оптимизира максимално, доколкото позволяват характеристиките му, компромисите със структурата и използваните материали за неговата изработка. Адаптирал съм и нови начини за сглобяване на модул, подсигуряване структурата на детайла, довършителни процедури, монтаж на компоненти и т.н. Всичко това е водило до постигне на удачна себестойност, покриване на характеристики, поддържане и контрол на необходимото качество при изработка.

В моделите, прототипите, матриците и готовите изделия съм използвал широк диапазон от производствени технологии и материали: индустриална дизайнерска глина; отливане с композитни материали на модели, прототипи и матрици – стъкловлакна, смола, гелкот; 3Д принтирани детайли – ABS пластмаса и полиамид; алуминиеви сплави и инженерни пластмаси, обработвани основно с ЦПУ машини; вакуумно формоване на пластмаса; лазерно рязане на метал.

От |2020-01-10T09:03:47+00:00 5 юни, 2019|Архивни статии|

Оставете коментар