Продуктовите скици

Концептуалната разработка на един продукт се изразява в идеи, изграждащи началото на всеки проект. Всичко започва от белия лист – с няколко движения и линии върху него, водени от въображението и поставяйки основата, над която се гради всичко. Търсят се отговорите на много въпроси и неизвестни, чрез продуктовите скици. Един цикъл, в който дизайнерът трябва да усеща, че е част от продукта, защото това е напълно индивидуален подход. Във всеки проект, етапите след скиците протичат изключително градивно и неизвестните намаляват. Когато се гради основната структура на продукта, са необходими отговори на различни въпроси и възможности за развитие. Винаги съм държал на концептуалната разработка, под формата на продуктови скици, а и процесите се движат последователно и фокусирано. Обратната връзка между мен и клиента е далеч по-добра и гъвкава, защото в проекта не участва само дизайнерът. Комуникацията е задължително условие, преди да се изберат конкретни идеи, върху които да се работи.

При преминаването през цикъла на продуктовите скици, промените по време на разработката им са радикални. Тогава в продукта се изграждат основите на неговата структура, функция и ергономия. Във всеки подетап от цялостната концептуална разработка се редуцират идеите и се извършва подбор. Селектират се продуктови скици и се избират нещата, които са приоритет, с цел изчистване на основната идея. Всичко това е опорна точка за преминаването към следващия етап от разработката. Често в скиците се използват описания и пояснения на функционални зони, ергономични принципи, инженерни похвати, производствени технологии и материали. Винаги се тръгва от общото и се върви към детайла, докато процесът стигне до краен вариант. Едва тогава се преминава към по-детайлна разработка в скиците. Обикновено изминавам дълъг път, но никога не си позволявам да прескоча и пренебрегна продуктовото скициране. Всичко това е с цел да изчистя идеята от излишното и да ѝ предам завършеност на ниво концепция, преди преминаване към следващите отговорни етапи в проекта. Този цикъл е безценен и изчерпателен сам по себе си, защото задава въпросите, дава отговорите и определя посоката. Целта на продуктовите скици е да се положат основите и да се определят потенциалните възможности за развитие на продукта.

От |2020-01-10T09:04:51+00:00 2 юли, 2019|Архивни статии|

Оставете коментар