Solo Form: Продуктов дизайн и разработка на продукти

Solo Form е идея и подход за търсене на решения и създаване на потенциал в областта на продуктовия дизайн, разработката на продукти и продуктови иновации.

ФИЛОСОФИЯ

Solo Form развива своята философия, идентичност и методи на работа, на база услуги в областта на продуктовия дизайн, разработка на собствени продукти и устойчиви отношения в партньорски проекти. През годините Solo Form следва една основна философия: “Формата следва функцията”. Идеята за добрия и стойностен дизайн е функционалността му, без нея той е самоцелен. Това го прави реален за пазара, приложим, иновативен и полезен за хората, независимо от неговото предназначение.

ЦЕЛИ

Основните цели на Solo Form са насочени към решаването на проблеми в заобикалящия ни свят, иновативност в различни сфери и разработката на продукти. Следва се посока за усъвършенстване и надграждане на проекти с потенциал и превръщането им в реални продукти. За Solo Form основните приоритети по време на продуктовата разработка са: анализ на реалния потенциал и възможности за развитие на идеята; съобразяване с инженерните, производствени, икономически и маркетингови характеристики в проекта; търсене на решения при възникване на проблеми; създаване на варианти и посоки за развитие и експериментиране с принципи, функции, технологии и материали. Комуникацията е основна част от процеса, затова е важна обратната връзка по време на проекта. Друг основен елемент е съвместната работата със специалистите и подизпълнителите, които са част от проекта, независимо дали става дума за: производители, инженери, конструктори, технолози, маркетолози, икономисти, мениджъри, софтуерни и хардуерни специалисти, академични лица и др.

РАЗВИТИЕ

За Solo Form приоритети са в сферите на продуктовия дизайн и продуктовите иновации. Една от основните посоки е разработката на собствени продукти – адаптирането и внедряването им в производство, реализацията им и придобиването на права върху интелектуална собственост, свързана с тях. Друг основен приоритет за Solo Form, са услугите в областта на продуктовия дизайн – проектиране, консултации и разработка на проекти. В същото време се следва посока на развитие за създаване на дългосрочни взаимоотношения и сътрудничество с компании и подизпълнители в различни сфери – прототипиране, производство, маркетинг и др. Добавената стойност за Solo Form е също основен приоритет. Една от посоките на развитие е генерирането на интелектуална собственост – регистриране на търговски марки, придобиване на права върху индустриални дизайни, полезни модели и изобретения, както и тяхното отдаване и продажба на лицензионни права. Solo Form залага на потенциала и ще продължи да участва в бъдещи партньорски проекти, но при строго определени условия, бюджет и маркетингова стратегия.

ПРОЦЕСЪТ

Никога не е напразно да се инвестира в процеса на „Продуктов дизайн и разработка“, защото той добавя стойност, изгражда съдържание и създава потенциал. Идеята ще има далеч по-големи и реални възможности да се появи на пазара като продукт, а не да остане на ниво идея, иновация или изобретение. Целта на всеки проект е да премине поетапно през процеса на „Продуктов дизайн и разработка“. Стартира се с проектиране в етапите на „Концептуална разработка“ и „3Д моделиране“. Продължава се с разработка на етап „Модели и прототипи“, чрез опитни модели и функционални прототипи, в зависимост от характеристиките и целите на проекта. Предходните три етапа са много важни за организирането и разработването на четвъртия последен етап – „Адаптиране за производство“.

ОСНОВАТЕЛЯТ

Павел Влахов – продуктов дизайнер, конструктор, изобретател и занаятчия. Основател на “Solo Form”. Приоритети и развитие в сферите на продуктовия дизайн, разработката на продукти и продуктови иновации. Предоставя услуги в областта на продуктовия дизайн, разработва собствени продукти и участва в партньорски проекти. Съосновател и съизобретател е в няколко партньорски проекта: “Система за пестене на енергия”, “Система за баня”, “Мултифункционална патерица – 4 в 1”, “Таблет за незрящи хора” и др. Умения и опит в изработката на поръчкови продукти, процеси за разработка на прототипи и опитни модели, както и в организирането на дребносерийно производство на продукти.

ПРОЕКТИ

ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН: Продуктов дизайн и разработка на собствени продукти. Предоставяне на услуги – проектиране, разработка на проекти и консултации.

ПРОДУКТОВИ ИНОВАЦИИ: Участие в партньорски проекти и разработка на собствени продукти – проектиране, разработка и адаптиране на продуктови иновации за производство.

ПОРЪЧКОВИ ПРОДУКТИ: Практически опит в изработката на поръчкови продукти, разработката на прототипи и организирането на дребносерийно производство на изделия.