Solo Form: Създаване на нов подбранд – “Vehimotus”

Vehimotus е последният от четирите планирани подбранда, част от основния бранд Solo Form. Това е подбранд, отново обхващащ посока за развитие на собствени продукти. Една първоначалните цели при представянето на Vehimotus, е да се представи вече изградената през годините основа – в областта на продуктите за превозни средства. Дългогодишни натрупвания, на база практически опит в проектирането и ръчната изработка на поръчкови продукти, които обхващат широка гама от типове изделия, разработка на проекти и концептуални решения. Това са разработки насочени към различни типове продукти за екстериора и интериора на превозни средства. Гамата и типа продукти са в различни посоки – стайлингови детайли, продукти с акцент върху аеродинамичните характеристики, конструктивни елементи, панели, цялостни концептуални решения и др. Във времето ще се прецени кои са удачните разработки, на които ще се заложи като изграждане на собствени продукти. Ще се определят посоките и новите приоритети в областта на превозните средства, както и добавянето на продуктови разработки за нови видове превозни средства.

Така с вече създадените Boater Design, Fulmech Design, Rotactio Design и Vehimotus, се дава приоритет на конкретни сфери и посоки на развитие, в които ще се насочат усилия за изграждане на продукти. Разработката на собствени продукти е една от трите основни посоки на Solo Form. Останалите приоритети са ориентирани в предлагането на услуги за разработка на продукти и участие в партньорски проекти. Собствените продукти са както краткосрочна, така и дългосрочна стратегия за развитие на основния бранд Solo Form. Поради различните нива на развитие на разработките, към планираните продукти в тези подбрандове, ще има и различен подход в изминаването на съответния процес “Продуктов дизайн и разработка” и всички етапи и подетапи в него.

Приоритетите и посоките на развитие на подбранда:

Vehimotus

Разработка на продукти, аксесоари и концепции за транспортни средства – екстериорни и интериорни решения. Като приоритет ще се заложи на продукти за моторни транспортни средства – автомобили (масови автомобили, спортни автомобили и рали автомобили), мотоциклети (туристически мотоциклети, пистови мотоциклети и др.), SUV автомобили, джипове, ван автомобили, миниван автомобили, пикапи, различен тип лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, ремаркета и др. Диапазонът на продуктовата гама ще се разширява във времето и ще обхваща и други видове превозни средства.

Разработка на различен тип основни продукти, допълващи продукти и аксесоари за екстериора и интериора в транспортните средства. Целта на продуктите е да покриват конкретни изисквания – функционални, конструктивни, визуални и производствени характеристики. Конкретни продуктови решения ще обхващат базови изисквания в областта на аеродинамиката и оптимизирането им в тази посока. Следва се посока за изграждане на функционали продукти и аксесоари, покриващи различни потребности – табла, панели, носещи елементи, конструктивни части, оптимизиране на зони и др. Разработките обхващат и продукти – с акцент върху “стайлинговите” и “пърформанс” аксесоари. Концептуалните решения ще са насочени в посока за индивидуални продукти, доработки на конкретни зони или изграждане на цялостния вид на транспортното средство.

В тези социални медии може да видите повече подробности, както и последващото развитието на Vehimotus:
Facebook – https://www.facebook.com/vehimotus
Instagram – https://www.instagram.com/vehimotus
LinkedIn – https://www.linkedin.com/showcase/vehimotus

Всички подмарки – на собствени продукти и партньорски проекти – може да видите тук – https://solo-form.com/podmarki/