Project Description

Автомобилни волани с джойстици

Година: 2005

Проект

Технологичният напредък в автомобилостроенето придобива нови измерения и трансформации в управлението на транспортните средства. Автомобилният интериор се видоизменя и еволюира заедно с потребностите на хората. Обстановката, в която се намират шофьорите и управляват автомобила, се променя като достъпност до функциите, ергономията и структурата на основните функционални детайли за управлението му. В тази посока съм разработвал концептуалните решения за структури на автомобилни табла. Основният акцент е върху управлението на автомобила, чрез мултифункционален волан-щурвал с джойстици и разположени върху тях бутони за контрол на функциите.

Автомобилни контролни панели

Волани с джойстици

Джойстици и скоростомери

Разработка

Концептуалната разработка обхваща: варианти на структури и основни панели на таблото; волани-щурвали и обособени зони за ръкохватки; джойстици с бутони за контрол; скоростомери, под формата на конзоли за автомобилното табло. Идеята на основния панел на таблото е да има зони с интерактивен достъп до информация, чрез дисплеи с докосване, датчици за движение и устройства за гласови команди. Проектът има предпоставки за развиване на концептуалните варианти и последващата им разработка – 3Д моделиране, разработка на модели и прототипи, до достигане на основен прототип. Целта е постигане на функционална структура, в съчетание с оптимална ергономия и достъп до волана с джойстици. В крайния продукт ще има комбинации от различни производствени технологии, материали, компоненти и оборудване.

„Автомобилни волани с джойстици“ е част от продуктите на Rotactio Design – подмарка на Solo Form. Разгледайте страниците на Rotactio Design в социалните медии. Натиснете тук: Facebook, Instagram и LinkedIn.

Концептуална разработка
3Д моделиране
Модели и прототипи
Адаптиране за производство