Project Description

Хардуерно устройство

Година: 2011 – 2012

Проект

Това е продукт с конкретно приложение в областта на маркетинга, обработката на статистическа информация и анализа на данни. Приложението му е свързано с измерване, чрез датчик, на потока от хора, влизащи и излизащи в търговски центрове, бизнес сгради, молове и различен тип обекти. Всичко това изисква аналитичен подход, отчитане на посещаемостта и периодичността на престоя в определено място. Този продукт се позиционира до входа и изхода, във вътрешната част на помещението, за да изпълнява своята функция и предназначение. Целта на хардуерния корпус е компонентите да се разположат и подредят в екранирана структура, която да функционира оптимално. Проектът ми беше възложен от компанията „RID“.

Функционални инфографики и схеми

Хардуерни корпуси – продуктови скици

Стойки за ел. устройство – продуктови скици

Разработка

Разработката и комуникацията протече с екип на компанията – хардуерни и софтуерни специалисти. Беше необходимо оборудването да се позиционира по определен начин, без това да затрудни оптималното функциониране на хардуерните компоненти. Корпусът се сглобява към плосък детайл, свързан към метална конзолна структура, а към вътрешната му страна се монтират хардуерните компоненти. При проектирането на структурата, съобразих и необходимостта от лесен достъп до компонентите, ако се наложи подмяната им, или частичен ремонт. Насочих и консултирах компанията за планираното от тях производство на хардуерния корпус, към подходящи материали и производствена технология – вакуумно формоване на пластмаса. Металният модул на конзолната структура също е оптимизиран като материали и производствени технологии.

„Хардуерно устройство“ е част от продуктите на Solo Form – подмарка на Solo Form. Разгледайте страниците на Fulmech Design в социалните медии. Натиснете тук: Facebook, Instagram и LinkedIn.

Концептуална разработка
3Д моделиране
Модели и прототипи
Адаптиране за производство