Project Description

Машина за дигитализация

Година: 2016

Проект

Технологичното развитие вече видимо се забелязва в различни отрасли, индустрии, производства и типове услуги. Всичко това стимулира още повече необходимостта от дигитализиране на информацията. Хартиеният носител ще става все по-голяма рядкост, докато изчезне напълно. “Машина за дигитализация” е разработка, която може да бъде от полза за плавния преход от хартия към дигитализиране. Проект, в който бях поканен, за да разработя автоматизирана система, чиято функция е да дигитализира – документация, дневници, архивни документи, книги и др. Поканата прерасна в партньорство, което ме направи част от проекта. Разработката и комуникацията премина с двама души – Любомир Ваньов, съосновател на този проект и инж. Илиан Тодоров, хардуерен специалист.

3D модел

Продуктови скици

Разработка

Разработих: носеща структура и цялостна подредба на автоматизираната система; отделните устройства, функционирането им и всички детайли, от които са изградени; избор на материалите, основните детайли и елементите, от които е съставена цялата машината. Предстои усъвършенстване на устройствата, проектиране на екзоскелет и външни панели, както и асемблиране на функционален прототип. Машината е изградена от няколко устройства, с различни функции и определена последователност от операции. Адаптираната автоматика е с линейни направляващи водачи, лагери и носачи. След монтажа на хардуерните компоненти, ще се разработи софтуер за управление.

„Машина за дигитализация“ е част от продуктите на Solo Form – подмарка на Solo Form. Разгледайте страниците на Fulmech Design в социалните медии. Натиснете тук: Facebook, Instagram и LinkedIn.

Концептуална разработка
3Д моделиране
Модели и прототипи
Адаптиране за производство