Project Description

Таблет за незрящи хора

Година: 2013 – 2015

Проект

Има продукти, чието предназначение е да удовлетворяват нуждите на хора в неравностойно положение, а една такава група са незрящите. Този проект е един от примерите как можем да приобщим незрящите хора, в динамичния съвременен свят и технологии. Бях поканен за да разработя продуктов дизайн и функционална структура на таблет за незрящи. Поканата дойде от човека, положил основата на тази идея – Атанас Атанасов – и мой партньор в този проект. След обсъждане на концепцията, започнахме разработката с различни концептуални варианти на съответната структура на таблета, както и прилежащите към него аксесоари.

Прототип – 3D принтиран модел

3D модели

Цветови варианти

Продуктови скици

Разработка

Таблетът трябваше да покрива конкретни ергономични, функционални и конструктивни характеристики, с оглед на хардуерния и софтуерен принцип. Излизането на брайла да става, чрез структурирани сектори с отвори, според информацията, която трябва да се появи и разчете от незрящия. Използваше се стандартната брайлова система и тактилен метод за разчитане на информацията върху устройството. Всеки бутон, релеф и функционален сектор е уточнен като символ и логична подредба. Беше проектиран и отделен аксесоар, под формата на специализирана клавиатура, която удобно се фиксира, чрез USB Port. Това е аксесоар, който може да се използва от всички незрящи хора и управлението на целия таблет става и с нея. Таблетът трябваше да служи като стандартен четец, въвеждайки информация в него, чрез външни USB устройства. Принципът беше основа на далеч по-мащабна идея – таблетът да има достъп до Интернет.

„Таблет за незрящи хора“ е част от продуктите на Fulmech Design – подмарка на Solo Form. Разгледайте страниците на Fulmech Design в социалните медии. Натиснете тук: Facebook, Instagram и LinkedIn.

Концептуална разработка
3Д моделиране
Модели и прототипи
Адаптиране за производство