Project Description

Таблети

Година: 2021

Проект

Таблетът в съвременния свят има разнообразни приложения, което го прави едно от най-използваните мобилни устройства. Масовото му приложение е под формата на четец или устройство за достъп до Интернет. Това го прави предпочитан заместник на персоналния компютър и лаптопа. Компактен, удобен и лесен за употреба, таблетът успява да задоволи и най-претенциозните потребности – разбира се след мобилния телефон. Той съчетава в себе си комплексни характеристики – четене, заснемане на снимки и видео, разговори, сърфиране в интернет и др. Няколкото типа стандартизирани размери и формати, го правят често предпочитан – освен в ежедневието, но и на работното място. Освен стандартните панели, към тях се разработват и адаптер с конзола, с чиято помощ, таблетът се позиционира върху поставки, устройства и машини. 

Таблети – продуктови скици

Разработка

Конкретните разработки са насочени към таблети за управление и контрол на машини и автоматизирани устройства, но ще се разработят и варианти в посока – стандартни таблети за свободното време. Поради настъпващите тенденции и всеобща дигитализация във всички сфери от живота ни, това устройство ще има все повече приложения в посока – таблети за дистанционен контрол на ЦПУ машини, управление на различни типове автоматизирани устройства, таблети за проектиране и др. Структурата на дизайна ще се развие, но в същото време ще се акцентира върху отделни детайли и функционални зони – екран, бутони за управление, датчици, звукови команди и др. Панелите ще бъдат съобразени с различни ергономични характеристики и използваните типове материали за изработка им. Ще се обърне внимание на усещанията при допир до повърхнините на панелите, с оглед на благоприятни физиологични усещания и психологически възприятия. Следващите етапи от разработката ще обхванат – Етап: “3D моделиране”, след което ще се премине постепенно към изработка на тестови модели и прототипи – в Етап: “Модели и прототипи”.

„Таблети“ е част от продуктите на Fulmech Design – подмарка на Solo Form. Разгледайте страниците на Fulmech Design в социалните медии. Натиснете тук: Facebook, Instagram и LinkedIn.

Концептуална разработка
3Д моделиране
Модели и прототипи
Адаптиране за производство