Project Description

Универсален струг

Година: 2017

Проект

В машиностроенето необходимостта от адаптиране към новите технологии, е продиктувана от мащабното автоматизиране и дигитализиране на производствените процеси в индустрията. Съчетанието от хардуерни компоненти, автоматика и механични части, присъства в устройството и функциите на всяка машина. Това до голяма степен променя разработката, внедряването и производството на металообработващите машини. Универсалният струг е само малък пример за промените в структурата, работната среда и взаимодействието на с оператора с металообработващата машина. В процес на разговори и обсъждане с производител на такъв тип машини – ЗММ България – разработих за тях няколко концептуални варианта за продуктова идентичност.

Продуктови скици

Разработка

Концептуалните разработки са адаптирани към конкретни модели универсални стругове на компанията – CU 400, CU 500. Идеите са насочени към промяна на цялостната структура, продуктовата идентичност, функционалните и ергономични зони в универсалния струг. Съобразявайки се с настоящия производствен капацитет и ресурси на компанията. Основната конструкция, части и детайли са от метал, но с тенденцията да бъдат внедрени и друг тип материали – композити, инженерни пластмаси и други устойчиви материали с високи физико-механични свойства. Развитието на работната среда около струга предполага и нововъведения: нови функционални детайли и компоненти за управлението на машината; промени във функционални зони; адаптиране и внедряване на контролни дисплеи, с нови принципи за управление на универсалния струг и т.н.

„Универсален струг“ е част от продуктите на Solo Form – подмарка на Solo Form. Разгледайте страниците на Fulmech Design в социалните медии. Натиснете тук: Facebook, Instagram и LinkedIn.

Концептуална разработка
3Д моделиране
Модели и прототипи
Адаптиране за производство