ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1.Предназначение на уеб сайт – www.solo-form.com:

Уеб сайтът – www.solo-form.com е разработен с презентационна цел, чиято посока е представяне на Собственика на уеб сайта – Павел Димитров Влахов; електронна поща: info@solo-form.com; телефон за контакт: +359 889 297 598. Евентуални делови взаимоотношения е възможно да възникнат, в резултат на комуникация осъществена през предоставените форми за контакт на уеб сайта, продължила своето развитие извън рамките на уеб сайта. Уеб сайтът не е интернет магазин или платформа за поръчка на услуги и стоки – в тази връзка не се използва система за електронни разплащания или каквито и да било форми за онлайн поръчки. Уеб сайтът анализира данните на Интернет потребителите, с цел оптимизиране, подобряване и развитие на съдържанието и информацията публикувани в уеб сайта. Съответните лични данни – име, електронна поща и телефон за контакт; допълнителна информация, която е видима при използването на формата за контакт (meta information) – IP адрес, използван уеб браузър и съответната му версия, операционна система на устройството и url адрес – се съхраняват по законосъобразен и добросъвестен начин, или се изтриват при желание от страна Интернет потребителите. С “Общи условия” на уеб сайта може да се запознаете тук.

2.Съхранение на лични данни:

В случай на отправени запитвания от страна на Интернет потребители, посетили уеб сайта, предоставените данни ще се използват само и единствено за комуникация и отговор на отправеното запитване, от страна на Собственика на уеб сайта. Те се използват с цел осъществяване на контакт – комуникация свързана с информационните материали на уеб сайта, при което е възможно да възникнат делови отношения, необходимост и потребност породена единствено и само от страна на Интернет потребителите. В страница “УСЛУГИ”, в частност “Услуги, авторски права и дялово участие” е предоставена обобщена информация. В съдържанието е упоменато, че съответният текст има за цел информиране и запознаване с основните параметри и изисквания за предоставяне на услуги и осъществяване на съвместна дейност. Всички подробности и детайли, касаещи разработка на проект, сътрудничество и форми на съвместна дейност, ще се извършват извън рамките на уеб сайта – делови срещи, обсъждане и анализ на съответния проект. Формите за комуникация са предоставени в уеб сайт, на страница “КОНТАКТИ”, което предоставя избор на Интернет потребителите как да осъществят контакт – чрез адаптирана “форма за контакт”, предоставен телефон за контакт, социални мрежи или електронна поща. При използване на предоставената контактна форма, разположена на уеб сайта, се запазват съответните данни – име, електронна поща и телефон за контакт. Те се използват само и единствено за комуникация и обратна връзка от страна на Собственика на уеб сайта. При желание от страна на Интернет потребителите, съответните лични данни ще бъдат изтривани от платформата на уеб сайта. Допълнителна информация, която е видима при използването на формата за контакт (meta information) – IP адрес, използван уеб браузър и съответната му версия, операционна система на устройството и url адрес. При желание за изтриване на съответните данни, моля уточнявайте това в писмена форма – в изпратеното от Вас запитване! Данните на Интернет потребителите не се предоставят на трети лица с маркетингови или търговски цели.

3.Използване на “бисквитки”:

Собственикът на уеб сайта анализира и използва събраната статистическа информация, с помощта на “бисквитки” (cookies) – “Политика за бисквитките” може да видите тук. Когато Интернет потребителите посещават уеб сайт – www.solo-form.com, се съхранява и извлича определен тип информация през използвания от тях уеб браузър. Това се осъществява, чрез технология за събиране и съхраняване на информация – “бисквитки” (cookies). Това са текстови компютърни данни, които се съхраняват в съответните уеб браузъри и се използват от Интернет потребителите, при посещения и използване на уеб сайтове. Информацията в тях обхваща съответния Интернет потребител – поведението и предпочитания му, както и типовете устройства за достъп до Интернет – настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Това е информация, която се използва от уеб сайта, за да се подобрява функционалността му. Всичко това се извършва с цел уеб сайтът да се оптимизира и обогатява с информационни материали, което е само и единствено в полза на Интернет потребителите, техния престой в рамките на уеб сайта и обогатяването им с предоставената информация – текстове, снимкови и видео материали. Това е обобщаваща информация, която се анализира периодично от страна на Собственика на уеб сайта, на база, на която се извличат данни и се използват с цел оптимизация и подобряване на уеб сайта. За анализа и управлението на тази информация, се използва онлайн услугата на Google – Google Analytics, обхващаща статистически анализ на потребителското поведение и навици в рамките на едно или повече посещения в уеб сайта. Той използва съответните “бисквитки”, които се събират от първа страна – в случая Собственика на уеб сайта. Събраните и анализирани данни от Google, не се предоставят на трети страни. Съответните трети страни, използвани на уеб сайта, са основно социални мрежи и презентационни уеб сайтове – LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube и Vimeo; презентационни уеб сайтове, с партньорски проекти – www.uniergo.com и www.hteconomizer.com. Съответните трети страни, използват различни типове “бисквитки” – при тяхното посещение от страна Интернет потребителите. Въпросните уеб сайтове имат индивидуална и напълно различна политика от уеб сайт www.solo-form.com, в тази връзка всички препратки и домейни извън уеб сайта, следва да бъдат разглеждани като трети страни.

4.Анализиране на типове потребителски данни:

При посещение на уеб сайт – www.solo-form.com, се анализира информация, чрез онлайн услугата на Google – “Google Analytics” , с помощта на използваните за тази цел “бисквитки” (cookies). Уеб сайтът има достъп до статистическа информация и данни за навиците, поведението и предпочитанията на Интернет потребителите, в рамките на уеб сайта. Това са следните данни:

– IP адрес
– данни за достъп
– информация за обща активност
– информация за съответната активност на определена страница
– посещавани категории в уеб сайта
– най-търсени публикации
– най-четени публикации
– тип електронн устройство за достъп
– използван уеб браузър и съответната му версия
– операционна система на устройството
– марка на устройството
– часова зона
– url

5.Достъп до информация:

Всички Интернет потребители имат права по отношение на личните си данни, които постъпват през платформата на уеб сайта. Право на Интернет потребителите е да получат информация за съхраняваните и обработвани лични данни, през платформата на уеб сайта. Това се осъществява посредством този документ, с помощта на кратка, разбираема и лесно достъпна информация, отнасяща се до съхранението и анализа на съответните лични данни. Допълнителна информация свързана с обработваните лични данни, Интернет потребителите могат да получат, посредством изпращане на запитване към Собственика на уеб сайта – Павел Димитров Влахов; електронна поща: info@solo-form.com; телефон за контакт: +359 889 297 598

6.Обобщение:

Уеб сайтът не използва личните данни на Интернет потребителите за имейл кампании, изпращане на рекламни съобщения на електронната поща или на мобилен номер – лични данни на Интернет потребителите, предоставяни чрез контактната форма, разположена на страница “КОНТАКТИ” в уеб сайта. Собственикът на уеб сайта не предоставя статистическата информация и данни – събирани от уеб сайта, чрез “Google Analytics” – на рекламодатели и рекламни агенции, с цел проучвания, маркетингови стратегии и директен маркетинг, което обхваща: статистика за интереси; определяне на предпочитания; кликвания и други действия, отнасящи се до рекламни банери и линкове, които изготвят вътрешна статистика за Интернет потребителите; каквито и да било търговски цели.

Събраната и анализирана информация се използва от Собственика на уеб сайта, добронамерено и без да се злоупотребява с нея, с оглед на: подобряване и оптимизиране функционалността на уеб сайта; периодично допълване и усъвършенстване на съдържанието на уеб сайта; предоставяне на нови функционалности; обновяване и обогатяване на страници, текстове, препратки, снимкови и видео материали, с цел подобряване на преживяването на Интернет потребителите, в рамките на уеб сайта; анализ на поведението и предпочитанията на Интернет потребителите, в рамките на уеб сайта – честота на посещения, предпочитани публикации, посещения на типове страници и т.н.

Собственикът на уеб сайта запазва правото си да уведомява Интернет потребителите, при настъпили промени, допълнения, нововъведения, или основна промяна във функциите и предназначението на уеб сайта, което ще доведе до отражение върху действията им, произтичащи при посещението на същия – за предоставените лични данни и съхраняваната и анализирана статистика от потребителското поведение и навици, в рамките на уеб сайта. В изброените случаи, Собственикът на уеб сайта е необходимо да коригира, адаптира и публикува обновена “ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ”.