Boater Design е подмарка на Solo Form.

Разработка на продукти за забавление и риболов. Водни превозни средства и водни атракции. Корпуси за риболовни лодки за захранка и допълнителни аксесоари за тях. Водни превозни средства и водни атракции, предназначени за хотели, почивни станции, туристически градчета, санаториуми и обособени местности за воден туризъм – около езера, язовири и морски заливи. Корпусите за риболовни лодки за захранка, ще се оборудват от риболовците, давайки им пълна свобода да сглобят свой собствен проект. Те могат да добавят всевъзможни компоненти и аксесоари, с оглед на техните изисквания, възможности и желания.

Fulmech Design е подмарка на Solo Form.

Разработка на хардуерни продукти и машинен продуктов дизайн. Разнообразни решения за структури, панели, органи за управление и устройства. Разработка на различни типове хардуерни панели, таблети, мобилни и стационарни устройства, машинни панели за управление, конзолни структури, пултове, стойки и панели за сканиращи датчици. Създаване на продуктови концепции и решения в сферата на електрониката, автоматизацията и машините.

Rotactio Design е подмарка на Solo Form.

Разработка на компактни превозни средства и велосипеди. Специализирани контролни панели, волани с джойстици и седалки. Разработка на ултра компактни превозни средства – с крачно и електрическо задвижване. Различни типове малогабаритни превозни средства – велосипеди, триколки, четириколки и др. Компактни превозни средства за различни дейности – за разходка в парка или сред природата; за доставяне на поща и различен тип комунални услуги; за пренос на материали и отпадъци в производствени цехове, складове и ферми; за специализиран превоз на инвалиди и др. Превозните средства ще бъдат основно едноместни, но според предназначението и нуждите са възможни и двуместни варианти.

Vehimotus е подмарка на Solo Form.

Разработка на продукти, аксесоари и концепции за транспортни средства – екстериорни и интериорни решения. Като приоритет ще се заложи на продукти за моторни транспортни средства – автомобили (масови автомобили, спортни автомобили и рали автомобили), мотоциклети (туристически мотоциклети, пистови мотоциклети и др.), SUV автомобили, джипове, ван автомобили, миниван автомобили, пикапи, различен тип лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, ремаркета и др. Диапазонът на продуктовата гама ще се разширява във времето и ще обхваща и други видове превозни средства. Разработка на различен тип основни продукти, допълващи продукти и аксесоари за екстериора и интериора в транспортните средства. Целта на продуктите е да покриват конкретни изисквания – функционални, конструктивни, визуални и производствени характеристики. Конкретни продуктови решения ще обхващат базови изисквания в областта на аеродинамиката и оптимизирането им в тази посока. Следва се посока за изграждане на функционали продукти и аксесоари, покриващи различни потребности – табла, панели, носещи елементи, конструктивни части, оптимизиране на зони и др. Разработките обхващат и продукти – с акцент върху “стайлинговите” и “пърформанс” аксесоари. Концептуалните решения ще са насочени в посока за индивидуални продукти, доработки на конкретни зони или изграждане на цялостния вид на транспортното средство.

Uniergo е подмарка в партньорски проект – съсобственост на Solo Form.

След претърпяна травма и протекъл процес на възстановяване – изводите, до които се достига, са усещане за дискомфорт, неудобство и недостатъчна функционалност при стандартните и познати на всички ни патерици. След обстойното анализиране на съответните продукти в тази област, се стигна до разработка на продукт, който притежава специфична мултифункционалност. „Мултифункционална патерица“ включва в себе си модулна система от опростени детайли и лесно разглобяема и сглобяема структура, преминавайки в четири продукта: подмишнична патерица; подлакътна патерица; бастун с три опори – приставка; проходилка; стойка за бутилка и аксесоар за съхранение на мобилно устройство, портфейл и дребни пособия. Продуктът може да се използва като: помощни средства за ходене; помощни аксесоари в рехабилитационни центрове; помощни средства за възстановяване от травми и контузии в спортни клубове и отбори; помощни средства за възстановяване от травми и контузии в армията.

HTEconomizer е подмарка в партньорски проект – съсобственост на Solo Form.

Ограничаване разхищението на ресурси и спиране на тяхното хаотично потребление ни доведе до идеята за създаване на продукта „HTEconomizer”. Превръщайки вторичната енергия от топлата вода в изключително полезен остатъчен продукт, в пестене на пари и природен ресурс. При използването на топла вода за битови нужди губим много ползи и не се замисляме колко остатъчна енергия крие това природно богатство – водата. Вглеждайки се в детайлите около възобновяемите енергийни източници, ще разберем, че това е източник, доизграждащ цялостния вид на така наречената „зелена енергия”. Със „Система за пестене на енергия” се използва оптимално остатъчната енергия от топлата водата в конкретна посока. Колкото по-ниска е базовата температура във водосържателя, се изисква повече електроенергия за нейното подгряване. Преминавайки през „HTEconomizer“ отпадъчната топла вода затопля студената, идваща от водопровода, без да има смесване и директен контакт между тях, и връща вече затоплената вода във водосъдържателя. Всичко това кара съответният нагревател да работи по-икономично и да изразходва по-малко енергия. Монтира се под на сифона на мивката, а експлоатацията и почистването му от замърсявания са удобни и лесни.

Ecoboil е подмарка в партньорски проект – съсобственост на Solo Form.

Ecoboil е естествено продължение на проекта „HTEconomizer – система за пестене на енергия“. Не се отклонихме от концепцията за използването на вторичната топлинна енергия от отпадната топла вода, а просто я продължихме и развихме в нов продукт. Усилията в новия проект се насочиха към система, която се разполага на стената в банята – „Ecoboil – система за баня“. Разработката е продължение на HTEconomizer, но в много по-усъвършенстван вариант и с приложение в друга среда – банята. Хибриден продукт, в чиято основа е заложена част от структурата на HTEconomizer, но в комбинация с няколко други устройства и принципи. Ще се разработи и вариант с хардуерна структура и софтуерно управление. Разработката е в процес на подобряване на основната продуктова структура и оптимизиране на функционалността ѝ. Всичко това се прави с цел усъвършенстване на разработката и превръщането ѝ в компактен и удачно функциониращ продукт. Предвидено е да се монтира като устройство на стената в банята, в адаптираното пространство за къпане.

Solo Form

Имате въпроси, идея или проект? Нека ги обсъдим!