ПРОЕКТНИ ЕТАПИ

„КОНЦЕПТУАЛНА РАЗРАБОТКА“, „3Д МОДЕЛИРАНЕ“, „МОДЕЛИ И ПРОТОТИПИ“ И „АДАПТИРАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО“

Целта на всеки проект е да премине поетапно през процеса на „Продуктов дизайн и разработка“. Стартира се с проектиране в етапите на „Концептуална разработка“ и „3Д моделиране“. Продължава се с разработка на етап „Модели и прототипи“, чрез опитни модели и функционални прототипи, в зависимост от характеристиките и целите на проекта. Предходните три етапа са много важни за организирането и разработването на четвъртия последен етап – „Адаптиране за производство“.

ЕТАП 1: КОНЦЕПТУАЛНА РАЗРАБОТКА

ПРОДУКТОВИ СКИЦИ

Обсъждане на продуктовия анализ и приоритетите в проекта. Разработване на концепции, които се анализират и се определя посоката на развитие. Следващата стъпка е избор и разработка на няколко подбрани концептуални варианта – основно са четири броя. От концептуалните варианти се избират два дизайна, след което се разработват. Избира се един основен дизайн, на който се прави финална разработка на структура и детайли, преди преминаване към „Етап: 3Д моделиране“.

ЕТАП 2: 3D МОДЕЛИРАНЕ

3D МОДЕЛ

Анализ на „Етап: Концептуална разработка“ и оразмеряване на дизайна. Преминаване към основно моделиране на цялостната му структура. Следващата стъпка е детайлна разработка на основни зони, съставни части и елементи, които оформят цялостния дизайн. Финално разработване на дизайна, уточняване на конструктивните му характеристики и при необходимост се правят промени. Асемблиране на дизайна и оглед на цялостната му структура, съставни части и детайли.

ЕТАП 3: МОДЕЛИ И ПРОТОТИПИ

ОПИТНИ МОДЕЛИ И ОСНОВЕН ПРОТОТИП

Анализ на “Етап: 3Д моделиране“ и изграждане на план за типове модели и прототипи. Избор на производствени технологии, материали, подизпълнители и определяне на себестойност. Разработка и анализ на опитни модели и функционални прототипи. Следва финална разработка на основен прототип. Извършва се анализ на прототипа и по възможност се тества в реални условия, с оглед на използваните за изработката му производствени технологии и материали, както и съобразяване с техническите му характеристики.

ЕТАП 4: АДАПТИРАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕН ПРОТОТИП

Анализ на “Етап: Модели и прототипи“ и разработка на последен етап от проектния процес – “Етап: Адаптиране за производство”. Съвместна работа с профилирани специалисти, производители и подизпълнители в различни сфери. Избор на производствени технологии и материали за изработка на предпроизводствен прототип. Проучване и избор на производители – консултации, определяне на себестойност и адаптиране към производствени изисквания. Разработка и основен анализ на предпроизводствен прототип.

ПРОЕКТЕН ПРОЦЕС

„ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА“

Продуктов анализ

Разработка на концепции

Разработка на избрани концепции

Разработка на два основни дизайна

Разработка на основен дизайн

Оразмеряване на дизайна

Моделиране на дизайна

Детайлна разработка

Финална разработка на дизайна

Подготовка на 3D файлове

План за модели и прототипи

Производствени технологии и материали

Разработка на модели и прототипи

Разработка на основен прототип

Анализ на основен прототип

Съвместна работа със специалисти

Производствени технологии и материали

Проучване и избор на производители

Разработка на предпроизводствен прототип

Анализ на предпроизводствен прототип

ВИЖ ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС

Проектиране, консултации и разработка на проекти, на база практически опит с поръчкови продукти в различни области, разработка на прототипи и дребносерийно производство на изделия.

ВИЖ УСЛУГИ, ЦЕНИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

ДОБАВЕНА
СТОЙНОСТ

Никога не е напразно да се инвестира в процеса на „Продуктов дизайн и разработка“, защото той добавя стойност, изгражда съдържание и създава потенциал. Идеята ще има далеч по-големи и реални възможности да се появи на пазара като продукт, а не да остане на ниво идея, иновация или изобретение.

Solo Form

Имате въпроси, идея или проект? Нека ги обсъдим!