Дитер Рамс: „Десетте принципа на добрия дизайн“

ДИТЕР РАМС – „Десетте принципа на добрия дизайн“:

1.ДОБРИЯТ ДИЗАЙН Е ИНОВАТИВЕН.
Възможностите за иновации не са абсолютно експлоатирани. Технологичното развитие непрекъснато предлага нови възможности за иновативен дизайн. Но иновативният дизайн може да се развива само ръка за ръка с иновативната технология и никога не може да бъде самоцел.

2.ДОБРИЯТ ДИЗАЙН ПРАВИ ПРОДУКТА ПОЛЕЗЕН.
Един продукт се купува, за да бъде използван. Той трябва да отговаря на определени критерии, не само функционални, но и психологически и естетически. Добрият дизайн подчертава полезността на даден продукт, пренебрегвайки всичко, което би могло да отвлича вниманието от нея.

3.ДОБРИЯТ ДИЗАЙН Е ЕСТЕТИЧЕСКИ
Естетическото качество на даден продукт е неразделна част от неговата полезност, тъй като продуктите, които използваме всеки ден, имат своето отражение върху нашата личност и нашия комфорт. Но само добре изработените продукти могат да бъдат красиви.

4.ДОБРИЯТ ДИЗАЙН ПРАВИ ПРОДУКТА РАЗБИРАЕМ.
Той пояснява естеството на продукта. Нещо повече, той може да направи така, че продуктът да говори сам за себе си. В най-добрия случай, това е очевидно.

5.ДОБРИЯТ ДИЗАЙН Е НЕНАТРАПЧИВ.
Продукти, отговарящи на целта са като инструменти. Те не са нито декоративни предмети, нито произведения на изкуството. Следователно тяхното проектиране трябва да бъде едновременно неутрално и сдържано, което да даде възможност за изява на потребителя.

6.ДОБРИЯТ ДИЗАЙН Е ЧЕСТЕН.
Той не прави продукта по-иновативен, по-мощен или по-ценен, отколкото е в действителност. Той не се опитва да манипулира потребителя с обещания, които не могат да се изпълнят.

7.ДОБРИЯТ ДИЗАЙН ОСТАВА ВЪВ ВРЕМЕТО.
Той умело избягва модните тенденции и затова никога не бива остарял. За разлика от модерния дизайн, той е актуален за много години напред – дори в днешния свят на „еднократната“ употреба.

8.ДОБРИЯТ ДИЗАЙН Е ИЗПИПАН ДО ПОСЛЕДНИЯ ДЕТАЙЛ.
Нищо не трябва да бъде произволно или оставено на случайността. Грижата и акуратността в дизайна демонстрират уважение към потребителя в процеса на неговото проектиране.

9.ДОБРИЯТ ДИЗАЙН Е ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН.
Дизайнът има важен принос за опазване на околната среда. Това пести ресурси и намалява до минимум физическото и визуално замърсяване през целия жизнен цикъл на продукта.

10.ДОБРИЯТ ДИЗАЙН Е ВЪЗМОЖНО НАЙ-МАЛКО ДИЗАЙН.
По-малко, но по-добре – защото добрият дизайн се концентрира върху съществените аспекти и само тогава продуктите не биват обременени с не-важното. Обратно към чистотата, обратно към простотата.