Project Description

Система за баня

Година: 2015

Проект

Водата е ресурс, който трябва да се цени и използва оптимално. Те я обвързана с електроенергията в много процеси и системи. При къпане, топлината вместо да премине напразно през сифона и да отиде в канализацията, може да се регенерира ефективно, което да доведе до икономия на електроенергия. Това е количествено натрупване във времето, което носи само ползи. “Система за баня” допринася за това, чрез използването на остатъчната топлинна енергия от водата, по време на къпане. С партньора ми в този проект – Тодор Несторов, разработихме комплексна система за регенериране, в един приложим в ежедневието ни продукт. Това доведе и до създаването на продуктова идентичност и бъдеща търговска марка – Ecoboil.

Продуктови скици и др.

Разработка

Вторичната енергия от топлата вода е изключително полезен остатъчен продукт – комбинация от пестене на електроенергия и оптимално използване на природен ресурс. “Система за баня” възникна като естествено продължение на друг проект – “Система за пестене на енергия”, на чиято основа лежи цялостната концепция за остатъчната енергия от топлата вода. Ecoboil е надграден проект, на база анализи, проектиране и синтез от идеи, изхождайки от постигнати реални резултати с друг проект. Предвидено е да се монтира като устройство на стената в банята, в адаптираното пространство за къпане. Развитието на понятия като “зелена енергия” и “интелигентни сгради” е предпоставка за навлизане на подобни продукти, с широкото приложение в новостроящи се къщи, пасивни къщи, жилищни комплекси, хотели, търговски центрове, бизнес сгради и др. Предстои разработка на опитни модели и основен прототип.

Концептуална разработка
3Д моделиране
Модели и прототипи
Адаптиране за производство