ПРОДУКТОВИ ИНОВАЦИИ

Участие в партньорски проекти и разработка на собствени продукти – проектиране, разработка и адаптиране на продуктови иновации за производство.

ПРОЕКТИ