Продуктови иновации2020-06-13T21:30:48+00:00

ПРОДУКТОВИ ИНОВАЦИИ

Участие в партньорски проекти и разработка на собствени продукти – проектиране, разработка и адаптиране на продуктови иновации за производство.

УСЛУГИ