Продуктови иновации2019-04-05T11:27:55+00:00

ПРОДУКТОВИ ИНОВАЦИИ

Участие в партньорски проекти и разработка на собствени продукти – проектиране, разработка и адаптиране на продуктови иновации за производство.

Проекти