Solo Form: Собствени продукти и подмарки

Разработката на собствени продукти е част от развитието и философията на Solo Form. Създаването на подмарки е логичното продължение на тази стратегия, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. За Solo Form диверсификацията е основен елемент от изграждането му като бранд – в посока за развитие на продукти и продуктови линии. Идеята и надграждането на тази стратегия за развитие датира от около 15 години. Сформирането на подобен потенциал е дълъг процес, поради необходимостта от натрупвания и избор на конкретните сфери, в които да се създават продукти. Всеки един бизнес и сферата, в която оперира той, в даден момент трябва да претърпи трансформация, създавайки нови възможности за развитие. За този период бяха изградени проекти, явявайки се база за разработка на собствени продукти. През последните 6 месеца се навлезе във фаза на оформяне на конкретни продуктови идентичности, на които предстои процес за регистрация на търговски марки. Целта е създаването на подмарки към основния бранд Solo Form – Boater Design, Fulmech Design и Rotactio Design. С тях ще бъдат търсени нови възможности, пазари и клиенти, надграждайки и развивайки продукти с различни цели. Всяка от трите подмарки ще покрива конкретна сфера и диапазон от типове продукти:

Boater Design

Разработка на продукти за забавление и риболов. Водни превозни средства и водни атракции. Корпуси за рибарски лодки за захранка и допълнителни аксесоари към тях. Водни превозни средства и водни атракции, предназначени за хотели, почивни станции, туристически градчета, санаториуми и обособени местности за воден туризъм – около езера, язовири и морски заливи. Корпусите за рибарски лодки за захранка, ще се оборудват от рибарите, давайки им пълна свобода да сглобят свой собствен проект. Те могат да добавят всевъзможни компоненти и аксесоари, с оглед на техните изисквания, възможности и желания.

В тези социални медии може да видите повече подробности, както и последващото развитието на Boater Design и продуктите, които ще бъдат разработени:
Facebook – https://www.facebook.com/boaterdesign
Instagram – https://www.instagram.com/boaterdesign/
LinkedIn – https://www.linkedin.com/showcase/boaterdesign/

Filmech Design

Разработка на хардуерни продукти и машинен продуктов дизайн. Разнообразни решения за структури, панели, органи за управление и устройства. Разработка на различни типове хардуерни панели, таблети, мобилни и стационарни устройства, машинни панели за управление, конзолни структури, пултове, стойки и панели за сканиращи датчици. Създаване на продуктови концепции и решения в сферата на електрониката, автоматизацията и машините.

В тези социални медии може да видите повече подробности, както и последващото развитието на Fulmech Design и продуктите, които ще бъдат разработени:
Facebook – https://www.facebook.com/fulmechdesign
Instagram – https://www.instagram.com/fulmechdesign/
LinkedIn – https://www.linkedin.com/showcase/fulmechdesign

Rotactio Design

Разработка на ултра компактни превозни средства – с крачно и електрическо задвижване. Различни типове малогабаритни превозни средства – велосипеди, триколки, четириколки и др. Компактни превозни средства за различни дейности – за разходка в парка или сред природата; за доставяне на поща и различен тип комунални услуги; за пренос на материали и отпадъци в производствени цехове, складове и ферми; за специализиран превоз на инвалиди и др. Превозните средства ще бъдат основно едноместни, но според предназначението и нуждите са възможни и двуместни варианти.

В тези социални медии може да видите повече подробности, както и последващото развитието на Rotactio Design и продуктите, които ще бъдат разработени:
Facebook – https://www.facebook.com/rotactiodesign
Instagram – https://www.instagram.com/rotactiodesign
LinkedIn – https://www.linkedin.com/showcase/rotactiodesign

През годините бяха развити и партньорски проекти, във връзка с разработка на конкретни продукти. Там се оформиха определени продуктови идентичности, в посока за регистрация на търговски марки – Uniergo, HTEconomizer и Ecoboil. Solo Form има равен дял и права над подмарките, със съответните партньори в проекта.

Всички подмарки – на собствени продукти и партньорски проекти – може да видите тук – https://solo-form.com/podmarki/